Update project Boschreijck Rosmalen

Alle 12 de kavels van Boschreijck Rosmalen zijn verkocht en Building Design Architectuur is druk bezig met de laatste ontwerpen van de prachtige villa’s die er straks gebouwd worden. In Rosmalen zijn de grondwerkzaamheden onlangs afgerond en NTP begint deze week met het aanleggen van de riolering. We kijken er enorm naar uit het project…